GELENEKSEL EL SANATLARI

Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk toplumunun kendine özgü kültürü, gelenek ve görenekleri vardır. Geleneksel El Sanatlarının amacı, her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat v.b. sanatları bilimsel yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

Amaçları:

  • Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynamak,
  • Mimari süsleme, konservasyon, restorasyon ve yazma eserlerin koruma ve onarımına yönelik işlere yardımcı eleman yetiştirmek,
  • Atölyelerde, müze ve kütüphanelerde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde, sivil ve dini eserlerin restorasyonunda görev alabilecek kişileri yetiştirmek,.
  • Serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, üniversitelerde ve yüksekokullarda seçmeli sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilecek eleman yetiştirmek.


 Sonuç olarak; büyük milletimizin usta sanatkarları elinde nesilden nesile devrederek gelen geleneksel sanatlarımızın korunması, değerlendirilmesi, restorasyonu ve çağdaş tasarımların ışığında yeni nesillere aktarabilecek bilinçli sanatkarların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İLETİŞİm

Fakülte Sekreteri GSM:

Tel: 0-236 (güncellemede) Dahili :(güncellemede)

Faks: 0-236 (güncellemede)
Yerleşke Adresi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Şehit Prof.Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi

Mühendislik Fakültesi Yeni Binası Bodrum Kat 45140

                               Yunusemre / Muradiye / Manisa / TÜRKİYE

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik