GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Grafik tasarım, iletilmek istenen bir mesajın eldeki objeler kullanılarak belirli bir düzen içinde birleştirilip iletilmek istenen kişiye ulaştırmaya hazır hale getirilmesidir. Bir başka tanıma göre; bir mesajı iletmek, bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Amaçları:

  • Grafik tasarım alanına giren konularda, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler yetiştirmek,
  • Profesyonel bir bakış açısına sahip, estetik düzeyi yüksek grafik tasarımlar yapabilen ve toplumun estetik beğenisini yükseltecek tasarımcılar yetiştirmektir.
  • Öğrencilerimize grafik tasarım konularında gerekli olan temel bilgi, beceri ve deneyim kazandırmak,
  • Görsel algılama ve düşüncenin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin bilgi, ilke, kavram ve yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İLETİŞİm

Tel: 0-236 234 82 80 Dahili :8508-8505

Faks: 0-236 237 16 75
Yerleşke Adresi: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

                               Halil Erdoğan Cad.Ahmet Bedevi Mah.

                               Eski Rektörlük Binası 45040

                               Manisa/Türkiye

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik