TANITIM

FAKÜLTENİN AMAÇLARI:

Çağımız, ağırsanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, süreklideğişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgünüretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler vebu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması veçağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmazbir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüdeetkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel vebiricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön planaçıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi halinegelmektedir.

Çağımız insanıgünlük yaşamında kullandığı ürünleri eskisi gibi sadece dayanıklılığı veişlevselliği açısından değerlendirip satın almamakta, üzerinde, bürosunda ya daişyerinde ortam ile nasıl uyum sağlayacağı, tasarımlarının orijinalliği vekendi kişiliği ile sağlayacağı uyum açısından da değerlendirerek satınalmaktadır. Hatta görsel ve tasarıma dayalı kaygılar öncelik kazanmaktadır.Yani çağımız giderek bir tasarım çağına dönüşmektedir. Böylesine hızla gelişenve yaygınlaşan tasarım çağında, çağdaş tasarım eğitimi Batı’da üniversitelerinen yeni ve en ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösterendallarda sanatçı yetiştirilmesi, sanatsal yapının evrensel değerler veboyutlara getirilmesi, sanatın ve buna bağlı olarak yüksek kadrolarınınoluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgilibireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç, eğitim alan kişinin bu süreboyunca, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırmayöntemleri uygulamak, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içerenbilimsel metotlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır. Bireyin, çağdaşsanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yeteneklerini yaşamıniçersindeki çeşitli alanlarda uygulamasına yön vermektir. Eğitimin amacı,sanatın estetiğini ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun yaratıcıkaygılarına cevap vermek, sanatın daha gelişmiş boyutlarına ortam sağlamak,eğitici ve sorumlu sanat anlayışı ile yetkin ve dinamik kadrolaryetiştirmektir.

İLETİŞİm

Tel: 0-236 2018504 Dahili İç Hat : 8504

zafer.sigin@cbu.edu.tr

Faks: 0-236 (güncellemede)
Yerleşke Adresi:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Halil Erdoğan Cad. Ahmet Bedevi Mah. İstasyon Mevkii (Eski Rektörlük Binası)

Şehzadeler / MANİSA 45040 TÜRKİYE


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik