DUYURULAR

HABERLER
v

TANITIM


FAKÜLTENİN AMAÇLARI:

Çağımız, ağırsanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, sürekli değişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgün üretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler ve bu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması ve çağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüde etkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel vebiricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön plan açıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi haline gelmektedir.

Çağımız insanı günlük yaşamında kullandığı ürünleri eskisi gibi sadece dayanıklılığı veişlevselliği açısından değerlendirip satın almamakta, üzerinde, bürosunda ya daişyerinde ortam ile nasıl uyum sağlayacağı, tasarımlarının orijinalliği ve kendi kişiliği ile sağlayacağı uyum açısından da değerlendirerek satın almaktadır. Hatta görsel ve tasarıma dayalı kaygılar öncelik kazanmaktadır.Yani çağımız giderek bir tasarım çağına dönüşmektedir. Böylesine hızla gelişenve yaygınlaşan tasarım çağında, çağdaş tasarım eğitimi Batı’da üniversitelerin en yeni ve en ayrılmaz parçaları haline gelmiştir.

Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, sanatsal yapının evrensel değerler ve boyutlara getirilmesi, sanatın ve buna bağlı olarak yüksek kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç, eğitim alan kişinin bu süre boyunca, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma yöntemleri uygulamak, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metotlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır. Bireyin, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yeteneklerini yaşamın içersindeki çeşitli alanlarda uygulamasına yön vermektir. Eğitimin amacı,sanatın estetiğini ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun yaratıcı kaygılarına cevap vermek, sanatın daha gelişmiş boyutlarına ortam sağlamak,eğitici ve sorumlu sanat anlayışı ile yetkin ve dinamik kadrolar yetiştirmektir.

MEZUNİYET ÜNVANI

Programlardan mezun olacak Öğrenciler YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre alanlarıyla ilgili unvanlar alırlar. Fakültemiz 4 yıllık bir okul olduğundan dolayı öğrencilere (Lisans) bölüm mezunu unvanı verilir. Örneğin; Geleneksel El Sanatları Bölümü mezunları; (Çini, tezhip, minyatür, hat), Grafik Tasarım mezunları (Grafik tasarımcı, Sanat Yönetmeni), Müzik Bölümü mezunları (Kompozitör, Şef, Korist, Müzik Bilimcisi, Piyano, Arp, Yaylı Çalgı, Nefesli ve Vurmalı Çalgı Sanatçısı), Mimarlık bölümü mezunları (Mimar), İç Mimarlık Bölümü mezunları ise, (İç Mimar) unvanı alırlar.

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 - 2016

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2018 | Güvenlik ve Gizlilik